Att leda arbetet med studie- och yrkesvägledning inom sfi

I den här modulen möter ni rektorer och syv-chefer som arbetar aktivt med att utveckla studie- och yrkesvägledningen i linje med läroplanen och sfi-elevernas behov. 

Ni får exempel på hur ett elevbaserat samarbete mellan vägledare, lärare och studiehandledare kan inledas och organiseras kring syv-uppdraget. Ni får också ta del av material med lärande exempel på aktivitetsplaner för det gemensamma syv-arbetet samt uppföljningsverktyg för att iaktta i vilken grad syv erbjuds likvärdigt, behovsanpassat och jämställt i verksamheten.

Arbeta gärna tillsammans i ledningsgruppen med filmen och den fördjupande texten i modulen, baserade på beprövad erfarenhet från syv och sfi i kommuner inom Göteborgsregionen. 

I portalen för arbetslag på Sfiväst finns en motsvarande modul för vägledare, lärare och studiehandledare som vill fördjupa arbetet kring syv-uppdraget.