Om projektet InVäst

SFIväst har tagits fram inom ramen för projektet InVäst - Integration Västsverige. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter samt att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

Tanken är att ökade kunskaper, starkare arbetsorganisationer och kollegialt lärande ska bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.

Fokus för InVäst ligger på tre områden:

  • Kvalitetsutveckling av sfi
  • Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola
  • Möten för bättre mottagare av nyanlända

InVäst ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet pågår mellan 2016 och 2019.

Läs mer om InVäst på www.goteborgsregionen.se/invast