Kontakta oss

Plattformen Sfiväst har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) som en del av projektet InVäst - Integration Västsverige. Projektet ägs av Göteborgsregionen och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland.

Göteborgsregionen har lång erfarenhet av att arbeta både med frågor som rör sfi-utbildning, nyanländas lärande och kollegialt lärande samt med kvalitetsutveckling, kompetensutveckling och processledning.

I projektet InVäst arbetar vi med att stärka kvaliteten i västsvenska sfi-verksamheter genom kompetensutveckling och processledning, samt med utvecklingen av denna digitala plattform. Vi tar även fram stödmaterial för bedömning av kunskap inför placering i gymnasieskola samt anordnar kompetensutvecklande mötesplatser för mottagarorganisationer med interkulturell kompetens som utgångspunkt.

Har du frågor om plattformen SFIväst eller om projektet InVäst? Vill du veta mer om hur Göteborgsregionen arbetar med frågor som rör nyanländas lärande och hur vi kan stötta dig i din verksamhet? Kontakta Sofia Reimer, projektledare sofia.reimer@goteborgsregionen.se

Läs mer om Göteborgsregionen på www.goteborgsregionen.se

Läs mer om InVäst på www.goteborgsregionen.se/invast