Om SFIväst

Sfiväst är en digital kunskapsresurs med lärande exempel, beforskade modeller och beprövad erfarenhet som rör vuxnas lärande. Den riktar sig till lärare, utbildningsledare, rektorer, studiehandledare och andra medarbetare inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). De exempel och utvecklingsprocesser som beskrivs i kunskapsresursens filmer och texter är framtagna i samarbete med sfi-verksamheter i Göteborgs- och Boråsregionen.

På Sfiväst finns också material riktat till politiker eller tjänsteman inom utbildningsväsendet som vill veta mer om sfi och kvalitetsarbete inom utbildning för nyanlända vuxna.

Tanken med Sfiväst är att genom ökade kunskaper, stärkta arbetsorganisationer och kollegialt lärande förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhället. Materialet har tagits fram inom ramen för det treåriga projektet InVäst – Integration Västsverige. InVäst syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter samt att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

InVäst ägs av Göteborgsregionen och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Det delfinansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet avslutas under 2019.

Läs mer om InVäst här.