Att samarbeta kring studie- och yrkesvägledning på sfi

I den här modulen möter ni sfi-arbetslag och studie- och yrkesvägledare som samarbetar för att stärka elevernas möjligheter att formulera och fatta välgrundade beslut i fråga om vidare studier och yrkesliv.

Ni får exempel på hur ett elevbaserat samarbete mellan vägledare, lärare och studiehandledare kan se ut kring syv-uppdraget. Ni får också ta del av en film om hur syv-inriktad undervisning kan fungera motiverande och språkstärkande på studieväg 1.

Arbeta gärna tillsammans med samtalsunderlag och fördjupande texter i modulen, baserade på beprövad erfarenhet från syv och sfi i kommuner inom Göteborgsregionen. 

Är du rektor tipsar vi dig om att se filmen om att leda samarbetet kring syv-uppdraget i portalen för rektor och utbildningsledare, se startsidan för Sfiväst och scrolla ner.