Att bedöma och ge återkoppling på lärande

I den här modulen möter ni sfi-lärare som arbetar metodiskt för att ge återkoppling som verkligen hjälper eleverna vidare i sitt lärande på sfi.

Ni får del av beprövad erfarenhet i fråga om bedömning och återkoppling från sfi-arbetslag inom projektet InVäst och kan fördjupa er i stödmaterial och litteratur inom fältet formativ undervisning eller bedömning för lärande.