Film om återkoppling för lärande

Återkoppling för lärande – med rättningsnyckel och elevinteraktion

Filmen beskriver hur lärare kan arbeta med återkoppling/feedback på elevuppgifter för att aktivera eleverna, skapa interaktion och stärka lärandet i skriftlig och muntlig produktion. Karin Håkanson, sfi-lärare på Folkuniversitetet i Göteborg, ger exempel på hur hon undervisar med utgångspunkt i de vuxna elevernas erfarenheter och med en rättningsnyckel som gör textbearbetningen till ett detektivarbete.

Filmen tar upp följande moment:

  • Välj ett tema som engagerar eleverna.
  • Förbered uppgiften genom läsning, exempeltexter och diskussioner.
  • Ge feedback i form av detektivarbete som aktiverar eleverna.
  • Bearbeta och diskutera kvaliteter i elevarbetena – i helklass och i små grupper.
  • Koppla grammatikundervisningen till elevernas egen produktion.
  • Låt eleverna tala om det de skriver om och vice versa.
  • Organisera kamratbedömning.