Språkstöd och samarbete på yrkesutbildningen – hur får vi det att fungera?

På yrkesutbildningar där elever också läser sfi eller svenska som andraspråk är det viktigt att samarbetet fungerar mellan yrkeslärare, språklärare och studiehandledare. Annars finns risk för att eleverna läser en parallell språkkurs med separat innehåll istället för att få integrerat språkstöd på yrkeskurserna.

Så hur kan samarbete byggas mellan språk- och yrkeslärare – och hur anpassas undervisningen till elevernas individuella behov och kompetenser?

Du som är politiker, tjänsteman eller nyfiken på sfi av andra skäl kan få en snabb inblick i utbildning i svenska för invandrare (sfi) och de här aktuella frågorna genom följande översikt i filmer och text med exempel från Göteborgsregionen.

Filmerna hör till olika moduler på Sfiväst riktade till rektor, utbildningsledare och lärare. Vill du veta mer följer du länkarna på den här sidan. 

Projektet InVäst

I syfte att stärka samarbetet på yrkesutbildningar med språkstöd i Göteborgsregionen har en utbildningsserie erbjudits till arbetslag och rektorer inom ramen för projektet InVäst. Utbildningsserien har delvis baserats på en studie över yrkesutbildningar i Stockholms stad, YFI.

Deltagarna har lärt sig och testat strategier för att iscensätta samarbete utifrån elevbehov samt modeller för stöttande undervisning utifrån branschens krav på förmågor och kunskaper. Lärarnas upplevelse av möjligheter och förutsättningar att undervisa i både språk och yrkeskompetens på utbildningspaketen har också kartlagts. 

Följande förutsättningar för samarbete och stöttande undervisning har prövats av deltagande arbetslag:

 • Att elevernas befintliga kompetenser och behov av lärande dokumenteras genom foto eller film, till exempel genom att eleven utför ett yrkesmoment i undervisningen och kommenterar detta alternativt genom att läraren iscensätter ett rollspel där eleven agerar och kommenterar sitt agerande. Dokumentation från elevens arbetsplatsförlagda lärande är också ett bra exempel.
   
 • Att planeringen av kommande undervisningsmoment i första hand utgår från det som dokumentationen av eleven visar, det vill säga vad eleverna klarar och vad de behöver utveckla, i fråga om språkfärdigheter, yrkesförmågor och kunskaper.
   
 • Att eleverna får relevant träning i de praktiska förmågor och krav på språkfärdighet som nämns i kursplanerna och krävs i branschen, annars finns risk för att undervisningen organiseras utifrån läromedel istället för elevbehov och styrdokument.
   
 • Att planeringen av ett undervisningemoment inleds med konkreta, visuella undervisningsaktiviteter som alla elever kan uppleva utan att språket utgör ett hinder, till exempel praktiska moment i yrkesmiljön, film eller rollspel. På så vis får eleven kontextuellt stöd.
   
 • Att den fortsatta undervisningen erbjuder tillräcklig språklig och kognitiv stöttning genom exempelvis välplanerade gruppaktiviteter, elev-lärardialog, skrivträning och exempeltexter. 

Mer om innehållet i utbildningsserien och beskrivningar av processer för arbetslag på yrkesutbildningar finns i modulen Att stötta språk och yrkeskompetens

Film: Att ge stöttning i språk och yrke

Nedan film ger exempel på hur ett arbetslag kan samarbeta kring stöttande undervisning på yrkesutbildningar med språkstöd.