Att stötta språk och yrkeskompetens

I den här modulen får ni möta yrkeslärare och språklärare som samplanerar och lär sig av varandra, för att stötta sfi-eleverna på kurser som ger en yrkesutbildning eller har en branschinriktning av annat slag.

Ni får studera andraspråksforskningens metoder för undervisning i både ämne och språk och ges exempel på hur effektiva grupparbeten kan organiseras, där eleverna får chans att tillägna sig och använda ämnesspråket i interaktion med varandra.

Ni får också veta varför en väl planerad yrkeskurs har förutsättningar att vara en riktigt bra arena för språkinlärning.