Film om hur lärare kan stötta i både språk och yrkesämne

Att ge stöttning i språk och yrke

Filmen beskriver hur yrkeslärare, språklärare och ledare samarbetar för att stärka lärandet på en yrkesutbildning med språkstöd för sfi- och sva-elever. Filmen tar utgångspunkt i elevdokumentation och i Jim Cummins modell för undervisning med tydligt sammanhang, stöttning och utmaning.

Arbetslaget som dokumenteras på filmen undervisar elever på utbildningspaketet Mekaniker tunga fordon med språkstöd vid Göteborgs tekniska college på Volvos industriområde i Göteborg. I fördjupningstexten inom den här modulen beskrivs arbetsgången närmare och även hur lärare kan arbeta med samma modell med större grupper av elever än som av filmtekniska skäl visas här. 

Det kollegiala utvecklingsarbetet som ligger bakom filmen är kopplat till en utbildningsserie för rektorer och lärare på yrkesutbildningar med språkstöd i Göteborgsregionen. Utbildningsserien bedrevs inom ramen för InVäst 2018-2019. 

Filmen tar upp följande moment

  • Dokumentera och utgå från elevernas behov av lärande i planeringen av undervisningen.
  • Zon A: Eleverna ser, hör och gör
  • Zon B: Eleverna tränar språket och fördjupar sina yrkeskunskaper genom stöttning i stegvis alltmer utmanande aktiviteter
  • På väg till zon C
  • Ledarperspektiv på lärarnas förutsättningar