Studiehandledning på modersmål på sfi – för vem, hur och varför?

När elever får använda sitt modersmål i lärande och samtal på utbildningen kan delaktigheten i undervisningen och förståelsen av upplägg och innehåll stärkas. Studiehandledning på modersmål är alltså en viktig resurs på sfi – förutsatt att samarbetet med lärarna fungerar.

Så hur kan samarbetet mellan lärare och studiehandledare stärkas och vad är det egentligen som händer då vuxna elever får studiehandledning på modersmål?

Du som är politiker, tjänsteman eller nyfiken på sfi av andra skäl kan få en snabb inblick i utbildning i svenska för invandrare (sfi) och de här aktuella frågorna genom följande översikt i filmer och text med exempel från Göteborgsregionen.

Filmerna hör till olika moduler på Sfiväst riktade till rektor, utbildningsledare och lärare. Vill du veta mer följer du länkarna på den här sidan. 

Projektet InVäst

Med målet att tydliggöra och stärka studiehandledningens roll har sfi-verksamheter inom Göteborgsregionen fått processtöd inom ramen för projektet InVäst. Det gemensamma arbetet har baserats på forskning inom professionell utveckling i skolan och Skolverkets stödmaterial för studiehandledning. Det har omfattat stöd till rektor/ledningsgrupp samt handledning för arbetslag med lärare och studiehandledare med elevernas modersmål. 

Stödet till rektor/utbildningsledare har bland annat handlat om att:

  • Se över förutsättningar och ta fram tydliga strukturer med tid och riktlinjer för samarbetet mellan arbetslagens lärare och studiehandledare.
  • Koppla studiehandledningen tydligare till kartläggningen och introduktionen av nya elever.
  • Ge förutsättningar för ökad kompetens hos både lärare och studiehandledare kring studiehandledningens och modersmålets roll vid inlärningen.

 

Processtödet för lärare och studiehandledare har inneburit:

  • Handledning för att stärka samarbetet mellan lärare och studiehandledare i praktiskt arbete.
  • Stöd i att använda modersmålet för planeringen av undervisningen, till exempel genom att studiehandledare eller modersmålslärare intervjuar eleverna om behov i vardag och arbetsliv för att ringa in lärandemål för kommande undervisningsmoment.
  • Genomgång av filmer som beskriver hur studiehandledning kan användas inför undervisningsmoment för att förklara lärandemål, under lektionen för att förklara uppgifter och efter momentet för att utvärdera och följa upp elevernas lärande.
  • Genomgång av övrigt stödmaterial för samtal om flerspråkighet i undervisningen. 

Mer om processerna med ledning och arbetslag finns i modulen Studiehandledning på modersmål

Film: Samarbete på sfi – med utgångspunkt i elevernas modersmål

Nedan film återspeglar erfarenheterna från processtödet och ger exempel på hur studiehandledning kan fungera i ett arbetslag.