Studiehandledning på modersmål

I den här modulen möter ni ett arbetslag på studieväg 1 där sfi-lärare, studiehandledare och modersmålslärare samarbetar för att stärka elevernas lärande, motivation och delaktighet i sfi-utbildningen.

Ni får exempel på hur studiehandledning på modersmål inom sfi kan fungera i praktiken och modeller för hur eleverna med hjälp av modersmål kan förberedas inför en lektion och stärka sin förståelse efteråt.

Ni kan också arbeta tillsammans med samtalsunderlag och fördjupande texter i modulen, baserade på beprövad erfarenhet från sfi-verksamheter inom InVäst, Skolverkets stödmaterial samt forskning som rör modersmålets roll i undervisningen.