Film om hur studiehandledning på modersmål kan användas i undervisningen

Samarbete på sfi – med utgångspunkt i elevernas modersmål

Filmen beskriver samarbetet mellan sfi-lärare, studiehandledare och modersmålslärare på studieväg 1 inom sfi-verksamheten på ABF Vux i Göteborg.

Här berättar Nahla Yousef, Charlotta Mörck, Abdullhai Hassan och Jenny Silfverstolpe om förutsättningarna för samarbetet och om modersmålets betydelse för att skapa elevdelaktighet, individanpassa arbetssätt och stoff i undervisningen och stärka elevernas lärande.

Filmen tar upp följande aspekter av studiehandledning på modersmål och modersmålets betydelse i sfi-undervisningen:

  • Att samla information om elevernas resurser och behov inför planeringen av nästa moment
  • Att skapa elevdelaktighet och utvärdera undervisningen med hjälp av modersmål
  • Att stötta eleverna inför, under och efter sfi-undervisningen
  • Att förklara arbetssätt och ge feedback med hjälp av modersmål
  • Förutsättningar för samarbete och fungerande studiehandledning
  • Att stärka elevernas identitet