Att undervisa med kartläggningen som utgångspunkt

I den här modulen möter ni sfi-lärare som arbetar metodiskt för att fördjupa kartläggningen av eleverna och forma undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och mål.

Ni får exempel på stoff och elevuppgifter som öppnar för olika elevers erfarenheter och kompetenser och ni kan arbeta tillsammans med samtalsunderlag och fördjupande texter baserade på beprövad erfarenhet från sfi i Västsverige, Skolverkets stödmaterial samt forskning som rör individanpassning och lärandemål.