Film om elevkartläggningens betydelse i undervisningen

Undervisning med elevkartläggningen i fokus

Filmen beskriver hur lärare kan arbeta med kartläggning för att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, intressen och mål.

Ulf Olausson på ABF Vux i Göteborg, berättar om hur han ser på sin roll som sfi-lärare i förhållande till elevkartläggningen. Han ger exempel på hur han i undervisningen fördjupar kartläggningen och bygger teman, uppgifter och studie- och yrkesvägledning på den kunskap han har om sina elever.          

Filmen tar upp följande aspekter av elevkartläggning:

  • Urskilja behov av särskilt stöd.
  • Upptäcka elevens närmaste utvecklingszon.            
  • Kartläggningen – en del av ett positivt bemötande.
  • Elevernas språk som resurs.
  • Elever som stöd för varandra.
  • Elever som hjälplärare i digital undervisning.
  • Kartläggning av elever med misslyckade studier i bagaget.
  • Bygga undervisningen på elevernas förkunskaper.
  • Välj tema och stoff med relevans för eleverna i klassen.
  • Läraren som lots längs studie- och yrkesvägen.