Att lära av och med kollegorna i arbetslaget

I den här modulen möter ni sfi-arbetslag som arbetar med kollegialt lärande för att gynna elevernas lärande.

Ni fördjupar er i Helen Timperleys modell för professionell utveckling, med exempel från arbetslag inom InVäst, och får underlag som kan hjälpa er att tillsammans kartlägga och följa upp elevernas behov.