Film om kollegialt lärande

Kollegialt lärande – för elevernas skull

Filmen beskriver hur ett arbetslag med lärare och studiehandledare på sfi arbetar, med utgångspunkt i Helen Timperleys modell för professionell utveckling.

Arbetslaget som dokumenteras undervisar elever på studieväg 1 och 2 på Folkuniversitetet i Göteborg och deras lärandeobjekt gäller elevernas lärande inom digital kompetens. Det kollegiala utvecklingsarbetet som beskrivs i filmen omfattade hela sfi-verksamheten på Folkuniversitetet och bedrevs genom processledning från InVäst och GR Utbildning 2017-2018.

Filmen har följande underrubriker:

  • Kartlägga elevernas behov i lärsituationen
  • Kartlägga lärarnas eget behov av lärande
  • Ge eleverna nya erfarenheter av lärande
  • Mäta effekt på lärandet