Film om att leda arbetet med elevkartläggning och undervisning

Att leda arbetet med elevkartläggning

I filmen intervjuas Sofia Schubert och Anders Malm, utbildningsledare för sfi-verksamheten på ABF Vux i Göteborg.

De beskriver upplägg och underlag för det gemensamma arbetet med elevkartläggning inom den sfi-verksamhet de är ledare för och ger exempel på hur informationen om eleven tas tillvara och formar individanpassad undervisning.

Sofia Schubert och Anders Malm talar om följande aspekter av elevkartläggningen:

  • Kartläggning – en process i flera steg
  • Nivåbedömning och placering
  • Erfarenheter av arbetsliv och lärande
  • Underlag för planeringen av elevens utbildningsväg
  • Dokumentation som följer eleven
  • Elevdelaktighet
  • Hela skolorganisationens ansvar
  • Praktisk kartläggning – på yrkesinriktade sfi-kurser
  • Öppna uppgifter – på kurser utan yrkesinriktning