Att organisera kollegialt lärande

I den här modulen möter ni skolledare som organiserat ett kollegialt lärande inom sin sfi-verksamhet i syfte att gynna elevernas lärande.

Ni får fördjupa er i Helen Timperleys modell för professionell utveckling med exempel från InVäst – och ni får underlag som kan hjälpa er att driva lärandeprocesser som utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet.