Film om hur kollegialt lärande kan organiseras i praktiken

Att organisera kollegialt lärande

I filmen intervjuas Sara Snickars, utbildningsledare på Folkuniversitetet i Göteborgs sfi-verksamhet, av Jenny Hostetter.

Sara Snickars beskriver sin syn på skolledningens roll i fråga om lärares pedagogiska arbete och lärande och berättar om sina erfarenheter från ett ettårigt processarbete inom InVäst. I processen har hon och hennes kollegor i ledningsgruppen organiserat ett kollegialt lärande med fokus på elevernas behov och med stöd av regional handledning. Utgångspunkten är Helen Timperleys modell för professionell utveckling.

 

I filmen beskrivs arbetsgången för arbetslagen utifrån fyra steg:

  • Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla?
  • Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi utveckla för att tillgodose elevernas behov?
  • Som lärare fördjupar vi vår professionella kunskap och förfinar våra professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande.
  • Vilken effekt har vårt nya agerande haft på våra elevers resultat?