Systematiskt kvalitetsarbete

I den här modulen möter ni rektorer och utbildningsledare som tagit viktiga steg för att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete i sina sfi-verksamheter.

Ni får exempel på lärandeprocesser som kompletterar och fördjupar bilden av vad kvalitet är i förhållande till mått och statistik.

Fokus i modulen ligger på de delar av kvalitetsarbetet som rör det pedagogiska arbetet och rektors ansvar för det, exempelvis ansvaret för att lärarnas undervisning är anpassad efter elevernas förutsättningar, intressen och mål.